მეცნიერება და კვლევა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

IBSU ინოვაციებისა და გამოყენებითი კვლევების ერთგულია. უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტების კვლევით საქმიანობაში ჩართულობას სხვადასხვა გზებით, როგორიცაა: კვლევითი ცენტრები, კარიერული აქტივობები, პროექტები და კვლევასთან დაკავშირებული კურსები, რომლებიც სამ ციკლზეა შემოთავაზებული.

პუბლიკაციები

ჟურნალები


რეპორტები


ჟურნალები

კვლევის ცენტრები