საგნების ინტერნეტი IOT

საგნების ინტერნეტი IOT

წიგნი საგნებს ინტერნეტი (IoT) ამუშავებს ბევრ საინტერესო პროექტს, მათ შორის: IoT-ზე დაფუძნებული კარის საკეტი, სარწყავი სისტემა, სენსორის მონაცემების გამოქვეყნება LAMP…

სამართლის საფუძვლები

სამართლის საფუძვლები

წიგნი ეხება სამართლის ძირითად პრინციპებს და მათ მნიშვნელობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კანონის და სახელმწიფოს წარმოშობის თეორიული პრობლემების, მათი ნიშნების, თავისებურებებისა და…

ბიზნეს რუსული

ბიზნეს რუსული

წიგნში განხილულია რუსული ენის სწავლების მნიშვნელობა საქმიანი ურთიერთობებისთვის. ვინც რუს კოლეგებთან საქმიან ურთიერთობას გეგმავს, ნაკლებად უნდა იყოს დამოკიდებული თარჯიმნებზე და…

პოლიტოლოგია

პოლიტოლოგია

წიგნის წაკითხვის შემდეგ დაინტერესებულ მოქალაქეს საშუალება ექნება გააანალიზოს პოლიტიკური კონფლიქტები, საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესები. წიგნი ორიენტირებულია საქართველოს რეალური…

აშშ-ს კულტურა და საზოგადოება 

აშშ-ს კულტურა და საზოგადოება 

წიგნი წარმოადგენს ამერიკული კულტურისა და საზოგადოების სურათს. ის გამოადგება არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ სტუდენტებსაც, რომლებსაც სურთ…

განათლების მეცნიერება

განათლების მეცნიერება

წიგნში განხილულია როგორც საქართველოს, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება განათლების, საგანმანათლებლო კანონმდებლობის, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის მიდგომების შესახებ. ავტორი: ნათელა…

მარადიული ქალაქები

მარადიული ქალაქები

წიგნი ეძღვნება 21-ე საუკუნეში ქალაქის ტრადიციის შექმნას, გამოგონებას, განვითარებას და აღქმას. წიგნის მისიაა ძველი ქალაქების გახსენება სხვადასხვა გადმოსახედიდან და თანამედროვე…

საქართველო თურქეთის პუბლიკაციებში

საქართველო თურქეთის პუბლიკაციებში

წიგნი შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც გროვდებოდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქეთში და ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ქართული ენა, ლიტერატურა, კულტურა, ისტორია,…

თურქეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები

თურქეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები

წიგნი ეხება თურქეთისა და საქართველოს თანამედროვე ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ავტორები: გ.ღაღანიძე, რ.გოცირიძე, მ.თოქმაზიშვილი, ი.ჩილოღლუ, ნ.ჩიტაძე, მ.მიქელაძე ISBN: 978-9941-27-811-2 გამოცემის წელი: 2018…

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი

წიგნი ეხება ადმინისტრაციული სამართლის ზოგადი, კერძო და სპეციალური ნაწილების ძირითად საკითხებს. წიგნი განკუთვნილია სტუდენტებისთვის და ადმინისტრაციული სამართალით დაინტერესებული პირებისთვის. ავტორი:…