მეცნიერება & კვლევა

HALC-ის კონფერენცია

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად აწყობს საერთაშორისო კონფერენციას ისტორიის, ხელოვნების, ლიტერატურისა და კულტურის შესახებ სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში.

კონფერენციის მიზანია შეკრიბოს მკვლევარები, პრაქტიკოსები და პოლიტიკის შემქმნელები, რათა განიხილონ საკითხები, გაუმკლავდნენ რეალურ გამოწვევებს, განვითარდნენ პროფესიულად, გაიზიარონ მოსაზრებები, იპოვონ გადაწყვეტილებები და გამოიკვლიონ შესაძლებლობები შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში ისტორიის, ხელოვნების, ლიტერატურისა და კულტურის სფეროებში.


კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო მონაწილეებს.

აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ მაგისტრის ხარისხი.

წინადადებების წარდგენა შესაძლებელია ინგლისურ, ქართულ ან რუსულ ენებზე.

თემები

1. ისტორია

 • ისტორიის თეორია, ისტორიოგრაფია
 • ეკონომიკის, ვაჭრობისა და მუშაობის ისტორია
 • კულტურათაშორისი დიალოგის ისტორია, ქალაქები და მოგზაურობა
 • პოლიტიკის ისტორია
 • ემოციების, ჩვევების, ცხოვრების წესის ისტორია
 • იდეოლოგიის, რწმენისა და რეპრეზენტაციის ისტორია
 • დოკუმენტაცია და არქივი

2. ხელოვნება

 • ხელოვნების ისტორია
 • კლასიკური ხელოვნება
 • თანამედროვე ხელოვნება
 • ვიზუალური ხელოვნება
 • ლიტერატურული ხელოვნება
 • საშემსრულებლო ხელოვნება
 • ხელოვნების კრიტიკა

3. ლიტერატურა

 • კლასიკური ლიტერატურა
 • თანამედროვე ლიტერატურა
 • შედარებითი ლიტერატურა
 • Საბავშვო ლიტერატურა
 • ლიტერატურის თეორიები
 • პოეზია და პროზა დრამა და დრამატურგია

4. კულტურა

 • კულტურის კვლევები
 • კულტურული მემკვიდრეობა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში
 • მითოლოგია და უძველესი კულტურები
 • მულტიკულტურალიზმი; კულტურული ცვლილებები; მასობრივი კულტურა
 • კულტურული ანთროპოლოგია; კულტურული ინდუსტრია; პოპულარული კულტურა
 • კულტურული მრავალფეროვნება; კულტურული შოკი; კულტურული ასიმილაცია
 • კულტურული კონფლიქტების მოგვარება; კულტურათაშორისი კომუნიკაციები; ხალხური კულტურა
 • კულტურული ტურიზმი
 • ონლაინ რეგისტრაცია
 • წარადგინეთ აბსტრაქტი 2019 წლის 10 სექტემბრამდე
 • წარადგინეთ სრული ნამუშევარი 2019 წლის 30 აგვისტოსთვის

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველ მსურველებს შეუძლიათ წარმოადგინონ თავიანთი აბსტრაქტები ინგლისურ ან ქართულ ენაზე ქვემოთ მოყვანილი მოთხოვნების შესაბამისად:

 • არაუმეტეს 300 სიტყვა
 • ინგლისური: MS Word (A4 ფორმატი, Times New Roman, ფონტის ზომა 12).
 • ქართული: MS Word (A4 ფორმატი, Sylfaen, ფონტის ზომა 11).
 • სათაური არაუმეტეს 15 სიტყვისა
 • მიუთითეთ: ნაშრომის სათაური, ავტორის სრული სახელი, ელ.ფოსტა.
 • საკვანძო სიტყვები

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი აბსტრაქტები გვერდზე არსებული ‘რეგისტრაციის’ ღილაკის მეშვეობით და გამოაგზავნოთ თქვენი სრული ნაშრომები მისამართზე halc@ibsu.edu.ge, Microsoft Word (.doc ან .docx) ფორმატში, სათაურის ველში მიუთითეთ HALC2019. ავტორებს ინფორმირებული იქნებიან წარდგენიდან 2-3 კვირის განმავლობაში.

 • საქართველო უვიზო რეჟიმით ბევრ ქვეყანას მასპინძლობს. თუმცა, გთხოვთ, შეამოწმოთ www.evisa.gov.ge კონკრეტული სავიზო მოთხოვნებისთვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • მონაწილეებს ვურჩევთ წინასწარ დაჯავშნონ თავიანთი დასარჩენი ადგილები ონლაინ რეჟიმში.
 • აბსტრაქტის წარდგენის დედლაინი – სექტემბერი 10, 2019.
 • აბსტრაქტის მიღების ცნობა – სექტემბერი 12, 2019.
 • კონფერენციის თარიღი – სექტემბერი 27-28, 2019.

რეგულარული რეგისტრაციის საფასური თითოეული ნაშრომისთვის (განურჩევლად თანაავტორების) არის $30 საერთაშორისო მონაწილეებისთვის და 30 ლარი ადგილობრივი მონაწილეებისთვის. მეორე ნაშრომის რეგისტრაციის საფასური (განურჩევლად თანაავტორებისა) არის $20 საერთაშორისო მონაწილეებისთვის და 20 ლარი ადგილობრივი მონაწილეებისთვის. IBSU-ს თანამშრომლებისთვის რეგისტრაცია უფასოა.

გთხოვთ, გადარიცხოთ GE36TB7545136020100001, მიუთითოთ „HALC2019 – სახელი და გვარი“ და გარიგების ფურცელი გამოაგზავნოთ pdf მისამართზე halc@ibsu.edu.ge.

კონტაქტი:
Email: halc@ibsu.edu.ge

პარტნიორები

რეგისტრააცია