მეცნიერება & კვლევა

საერთაშორისო კვლევები

საერთაშორისო კვლევების ცენტრი

საერთაშორისო კვლევების ცენტრი 2018 წელს დაარსდა. ის მოიცავს 7 მუდმივ წევრსა და 15 მოხალისეს (სტუდენტს). ცენტრი დაყოფილია მომდევნო კატეგორიებად: 1. ამერიკისმცოდნეობა; 2, გეოპოლიტიკა და შავი ზღვის რეგიონი; 3. ევროკავშირის კვლევები; 4. ჩინეთის კვლევები.

მიზანი

საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მიზნებია:

 1. ინტენსიური თანამშრომლობა მსგავს ორგანიზაციებთან, საგანმანათლებლო ცენტრებთან, სამთავრობო უწყებებთან ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კვლევით ცენტრებთან, დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან, საერთაშორისო სამთავრობათშორისო და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კომერციულ ორგანიზაციებთან და ა.შ.
 2. ცენტრის წარმომადგენლესბის მიერ მიღებულ ცოდნაზე დამკვიდრებული პრაქტიკული ცოდნის ხელშეწყობა საერთაშორისო ურთიერთობების, ეროვნული უსაფრთხოების, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების, ადამიანის უფლებათა ფუნდამენტური პრინციპების, ამერიკისმცოდნეობის, ევროკავშირის კვლევების, აღმოსავლეთმცოდნეობის,  გეოპოლიტიკის, კრიზისის მართვის და სხვა სფეროებში.
 3. საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, უსაფრთხოებისა და სხვა მიმდინარე მოვლენების შესწავლა და ანალიზი.
 4. რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად.
 5. პოტენციური კონფლიქტების თავიდან აცილების პრევენციული მექანიზმების შემუშავება და კავკასიაში, შავი ზღვის რეგიონსა და მსოფლიოს სხვა ნაწილებში კონფლიქტების მოგვარების შესაძლო გზების ძიება და ანალიზი.
 6. საქართველოში ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებთან ურთიერთობის გაძლიერება.

საქმიანობის ძირითადი ფორმები

 1. საპროექტო შეთავაზებების მომზადება და სხვადასხვა პროგრამებსა და პროექტებზე მუშაობა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მსოფლიო პოლიტიკა, მსოფლიო ეკონომიკა, რეგიონული უსაფრთხოება, ევროკავშირის კვლევები, ამერიკისმცოდნეობა, ჩინეთის კვლევები, დემოკრატია/ადამიანის უფლებები და ა.შ.
 2. სხვადასხვა სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება (კონფერენციები, სემინარები, ვორქშოპები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები და ა.შ)
 3. ქსელის ჩამოყალიბება და იმ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, რომელთა საქმიანობა ემთხვევა ცენტრისა და მისი განყოფილებების ინტერესებს. კერძოდ, მოლაპარაკებების წარმოება საქართველოში მცხოვრებ დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, მსგავს სტრატეგიულ-კვლევით ცენტრებთან და ა. შ. 
 4. სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა.
 5. კვლევა და პუბლიკაციების წარმოება სტატიებისა და წიგნების სახით.
 6. საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტების განხორციელებასთან დაკავშირებით სამთავრობო უწყებებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

ამერიკისმცოდნეობის ცენტრის შესახებ

CAS-ამერიკისმცოდნეობის ცენტრი

ინტერდისციპლინარული და მულტიდისციპლინარული ამერიკისმცოდნეობის სფეროს უნიკალურობამ, რომელიც მოიცავს ჰუმანიტარული დისციპლინების ფართო ასპექტს, წაგვახალისა გაგვეხსნა ამერიკისმცოდნეობის კვლევითი ცენტრი, რომელიც შექმნილია აშშ-ს შესასწავლად სხვადასხვა კუთხიდან: ამერიკის ისტორია, ამერიკული ლიტერატურა, ამერიკის კულტურა და საზოგადოება; მულტიკულტურული კვლევები: ამერიკელ ქალთა კვლევები, ამერიკული მედია და ამერიკის პოლიტიკა.

A vibrant multidisciplinary and interdisciplinary American Studies field with its own theories, methods and application, provides a wide scope of research areas for conducting research by the highly professional Georgian and American scholars, joined by the American Studies doctoral students; providing research with the invaluable U.S. Embassy library donated to the center by the U.S. Ambassador Richard Norland in 2015.

Events

Visit of Elisabeth Rood 

On Monday, April 2, 2018 the Deputy Chief of Mission of the Embassy, Charge’ d’affairs’ (CDA) of America Elizabeth H. Rood visited the American Studies students and professors of the Faculty of Education and Humanities at the International Black Sea University. Elizabeth Rood discussed the current state of U.S.- Georgia relations and answer their questions.

Ms. Rood underlined the importance of research in the interdisciplinary American Studies area carried out by Georgian scholars and doctorates, as Americans are always interested how the U.S. is viewed by Americanists from outside the country.

AMSIRC – American Studies Annual International Research Conference

“US-Georgian Relations are fostered more through the American Studies Annual Conference”- said the U.S. Ambassador to Georgia Ian Kelly on November 20, 2017 at the 10th International Research Conference on American Studies, which was dedicated to the 25th anniversary of the diplomatic relations between US and Georgia by the IBSU American Studies program, and the 5th AMSIRC in 2012 dedicated to the 20th year of US-Georgian diplomatic relations, was also widely celebrated.

International Black Sea University has a long and firm tradition of collaborating with U.S. Embassy, therefore the US Ambassadors to Georgia: John Tefft, John Bass, Richard Norland, Ian Kelly have been opening the AMSIRC conference since the day of its establishment (2008).

Round Table

On 22 June, 2017,  Faculty of Education and Humanities of International Black Sea University in collaboration with the Caucasus Center hold round table discussion on: ”Conflict Resolution Modalities in Aegis of the Black Sea Region: Balkans and Caucasus Conflict Comparative Analysis”.

During the round table two students of Caucasus Studies M.A. direction of the Faculty of Education and Humanities Sarah Nesher and Elizabeth Carlson presented topics regarding the resolution of South Ossetia and Abkhazia.

At the end of the presentations there was a discussion in the scope of the above-mentioned topics. Participants of the round table were Experts of the Caucasus Studies and Head of the Caucasus Studies MA program at International Black Sea University.

Book publication- Culture and Society of the U.S

On June 9, 2017, International Black Sea University and Silk Road Research Scientific Institute organized a book presentation of the Dean of the faculty of Education and Humanities, Coordinator of American Studies programs Prof. Tamar Shioshvili.

The name of the book is Culture and Society of the U.S dedicated to the 25th anniversary of diplomatic relations between the U.S. and Georgia.

Representatives of different organizations were invited to the event. Guests from the U.S. Embassy such as Deputy Chief of Mission Nicholas Berliner and other representatives attended to the presentation. Lecturers of the Amsterdam University of Applied Sciences, the Director of the American Studies Institute of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Prof.  Vasil Kacharava and professors of American Studies attended the presentation as well.

პროფ. დოქტორი ეკა ავალიანი
ინტერდისციპლინარული კვლევების ცენტრის დირექტორი
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ელ. ფოსტა: eavaliani@ibsu.edu.ge

პროფ. დოქტორი რომან გოცირიძე
ეკონომიკური კვლევის მიმართულების ხელმძღვანელი
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
ელ. ფოსტა: rgotsiridze@gmail.com                   

ასოც. პროფ. დოქტორი თამთა ცხოვრებაძე
ასოცირებული პროფესორი საერთაშორისო ურთიერთობებში
პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
ელ. ფოსტა: ttskhovrebadze@ibsu.edu.ge

გივი ამაღლობელი
მოწვეული ლექტორი
PhD ფილოსოფიაში
ელ. ფოსტა: gamaglobeli@ibsu.edu.ge

ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში გამართული მსოფლიო ფორუმის, „ქამარი და გზა“ (რომელიც მოიცავდა 1500 სტუმარს, მათ შორის 29 ქვეყნის პრეზიდენტს, ბიზნესმენებს, მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს, აშშს-ს სახელმწიფო დივანს, მთავრობების მაღალი თანამდებობების პირებს) ფარგლებში, დაარსდა ორი პარალელური ცენტრი სახელწოდებით „სინო-საქართველოს კომპენეტციის ცენტრი“ პეკინში, სართაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტსა (UIBE)  და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რექტორების მიერ ხელმოწერილი მემორანდუმის შედეგად. ცენტრის მიზანია თანამშრომლობითი კვლევების ჩატარება, პოტენციური ინვესტორების კონსულტაცია, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების ჩართვა გაცვლით-კვლევით პროგრამებში და ამ გზით საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა. ამ დროისთვის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დაბეჭდილია ქეთევან ფუთურიძის კვლევა მან ჩაატარა პეკინში: “Georgia within ‘One Belt One Road’ – the Perspectives of Successful Integration.“

პროფ. დოქტორი ნიკა ჩიტაძე
საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი
ელ. ფოსტა: nchitadze@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +9952595005

ვახტანგ მაისაია
გეოპოლიტიკისა და შავი ზღვის რეგიონის მიმართულების ხელმძღვანელი
ელ. ფოსტა: vmaisaia@ibsu.edu.ge 
ტელეფონი: +9952595005

საერთაშორისო კვლევების ცენტრი
ელ. ფოსტა: nchitadze@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +9952595005

ამერიკისმცოდნეობის მიმართულება
ელ. ფოსტა: tshioshvili@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +9952595005 (145)

გეოპოლიტიკა და შავი ზღვის რეგიონის მიმართულება
ელ. ფოსტა: nchitadze@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +9952595005

ევროკავშირის კვლევების მიმართულება
ტელეფონი:+9952595005

ჩინეთის კვლევების მიმართულება
ტელეფონი:+9952595005